Kontakt

Du når oss på raskbergen@gmail.com eller på telefon:

Terje Børsheim: 90999936

Johannes Eidem: 97617569

 

Du finner oss på grusbanen ved Flaktveithallen.
Adresse: Breimyra 68a, 5134 Flaktveit

 

Post sendes til RaskBergen v/Johannes Eidem, Thormøhlensgate 24, 5006 Bergen

Her er de fleste fra styret:

20160104_185137